6.–8. mail kogunesid 13 kooli õpilasdelegatsioonid Tartu Raatuse gümnaasiumisse, kus toimus ÜRO simulatsioon rohkem kui 70 osalejaga. ÜRO simulatsioon on rollimäng, kus õpilased esindavad erinevate riikide seisukohti ÜRO peaassambleel.

http://www.unesco.ee/simulatsioon/

Simulatsiooni teemaks on aastatuhande arengueesmärgid. Täpsemalt naiste kaitsmine, eriti sõjaolukordades ning HIV/AIDSi leviku peatamine maailmas. Läbi rollimängu arendavad noored arutlemis- , esinemis- ja meeskonnatöö oskust ning püüavad leida realistlikke ning toimivaid  lahendusi maailma probleemidele, et  saavutada kokkulepitud arengueesmärgid aastaks 2015. 

Kokku on simulatsioonil esindatud 24 riigi delegatsioonid - Nigeeriast Taanini ja USAst Haitini.

Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkoolist osales delegatsioon 3 õpilasega - Annika Järs, Enn-Siim Eller ja Aleksandr Tsurkan, kelle esindada oli Argentiina. Meie esindus tegi väga tublilt oma tööd ning pälvis ka tänukirja parima ettevalmistuse eest.

Täpsemalt saad simulatsioonist lugeda: http://yrosimulatsioon.blogspot.com/

Veel pilt simulatsioonist:

https://picasaweb.google.com/111358212671544389860/URORollimang2011?authkey=Gv1sRgCLfEqMnr_9rSeg ja http://nagi.ee/photos/kaduvik/sets/312469/

Allpool toome välja delegatsiooni pöördumised.

FOORUM: Maailma Terviseorganisatsioon (WHO)

ARUTLETAV KÜSIMUS: HIV/AIDSi leviku peatamine.

ESITAJA: Argentina Vabariik

KAASESITAJAD: Soome Vabariik, Tšehhi Vabariik, Prantsuse Vabariik, Pakistani Islami Vabariik

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO),

Rõhutades HIV/AIDSi leviku tõsidust,

Teadvustades arengumaade kehva juurdepääsu retroviirusevastastele ravimitele,

Muretsedes HIV/AIDSi epideemia puhkemise pärast ohupiirkondades näiteks Lõuna-Ameerikas ja Aasias,

1. Teeb ettepaneku tugevdada HIV/AIDSi vastast ennetustööd;

a.         kutsub üles edendama seksuaalharidust koolides;

b.         toetab HIV/AIDSI vastast reklaami meedias;

c.         nõuab kondoomide kättesaadavuse suurendamist kõigi elanike seas;

d.         kutsub üles inimesi HIV positiivsust kontrollima;

2. Kutsub üles toetama nõrku tervisehoiu süsteeme;

a.         Nõuab diagnoosimiste ja nõustamise võimaluste edend

b.         Otsib kvalifitseeritud meditsiiniõdesid ja arste, kes juhiksid ravi;

3. Tuletab meelde vajadust tegeleda ka piirkondadega, kus probleem pole niivõrd suur, kuid võib kasvada kui me jätame selle tähelepanuta;

a.     Palub pöörata tähelepanu ka nendele riikidele, kus HIVi/AIDSi                            nakatunute osakaal on veel väike.

Kõned peassambleel:

Austatud eesistuja, lugupeetud delegaadid,

Argentina Vabariik väljendab rahulolu WHO alateema HIVi ja AIDSi vastu võitlemisele suunatud vastuvõetud resolutsiooniga. Oleme eriti rahul 3. punktiga, milles palutakse pöörata tähelepanu väiksema HIV/AIDSi nakatanute osakaaluga riikidele. Õnnitleme resolutsioonis osalenud riike eduka koostöö eest!

Argentina Vabariik on väga rahul 3. komitee poolt arutletud küsimuse otsusega, mis puudutab massivägistamisi Kongo Demokraatlikus Vabariigis. Argentiina peab oluliseks probleemi lahendamiseks seksuaalse vägivalla kasutamise karistuse karmistamist ja täiustamist ning nõuab tungivalt naiste demokraatlike õiguste realiseerimist Kongo Demokraatlikus Vabariigis. Peame õigeks ka haridustaseme parandamist ning selleks ette pandud punktide täitmist.

Argentina Vabariik tunnustab üldjoontes naiste algharidusega seotud punkte. Siiski tahaksime juhtida tähelepanu 6. punktile, milleks on tehtud ettepanek vähearenenud riikides võimalusel piirata tüdrukute abiellumist. Argentiina arvab, et riik ei saa piirata tüdrukute abiellumist ning iga indiviidile peaks jääma võimalus otsustada ise oma elu üle. Küll aga peame tähtsaks tasuta alghariduse muutmist kohustuslikuks kogu maailmas. See aitaks ka kaasa noorte tüdrukute abiellumise vähenemisel.