Projekti töörühm palus ka oma kooli klassijuhatajatel teha kokkuvõtte nende klassi õpilaste arvamustest, mis jäi meelde ja mis meeldis "Sotsiaalse õigluse ja jätkusuutliku areng" projektist õppeaastal 2010 - 2011.

  • Klassiõhtul läbiviidud mäng „Õiglane kaubandus“ meeldis kõigile. Lapsed kirjutasid, et neile meeldis kaupu toota, vahetada asju teiste riikidega, viia toodangut panka, toota korralikku kaupa. Ühele lapsele ei meeldinud see, et ühel riigil olid sellised lipikud, mis kahekordistasid toodangut. Peale klassiõhtut tegime ka kokkuvõtte, kus selgus, et töökamad olid vaesemad riigid.
  • Aasta jooksul käsitlesime ainetundides järgmisi teemasid: taaskasutus, keskkond, laste õigused, probleemid suurlinnades, vaesus, ebavõrdsus.                                                                                                                                                                                                                        Õpilastele meeldisid kõige rohkem kasutatud asjade kogumine, heategevuslik müük, esemete valmistamine Afganistani lastele. Nad leidsid, et said teada uusi asju,  mida enne ei teadnud.
  •  Õpilastele on seoses  sotsiaalse õigluse teemaga eelkõige meelde jäänud kunstiõpetuse tunnid, kus nad joonistasid pilte reostunud loodusest ja  pilte Afganistani lastele saatmiseks.
  • Väga tore oli laste jaoks saiakeste müümise üritus. Ja mitte ainult sellepärast, et süüa sai, vaid ka sellepärast, et sai raha annetada. Samas kontekstis mainiti ka korjanduskarpi fuajees ja võimalust vaestele lastele  riideid annetada.
  • Kirjutati ka sellest, et väga tähtis ja vajalik oli vanapaberi kogumine  ja metsaistutamine.
  • Õpilased annetasid Keenia õpilaste toetuseks MTÜ Mondo kaudu.
  • Jõuludeks tegime klassiga eetilise kingituse, kogusime raha ja annetasime Tartu väikelaste kodule.
  • Õpilased arvasid, et rohkem toetust ja abi vajaksid ka Eesti lapsed.
  • Ühele lapsele meeldis, et sai Afganistanist külla tulnud õpetajatele anda meie laste valmistatud töid.
  • Õpilased arvasid, et võiks teha heategevuskonserti.