Projekt "Sotsiaalne õiglus ja jätkusuutlik areng" annab koolidele võimaluse käsitleda sotsiaalse õigluse teemasid. Sellega seoses saavad õpetajad pakkuda õpilastele huvitavaid õppimiskogemusi mõistmaks globaalseid teemasid. Laiem eesmärk on valmistada noori ette aktiivseteks tänapäeva kodanikeks, kes ei suhtu maailmas toimuvasse ükskõikselt.

 

Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkool liitus projektiga märtsis 2010. Uuel õppeaastal moodustasime aktiivse töörühma 8 liikmega:

 1. Urve Lõhmus
 2. Illi Teras
 3. Ingrid Laur
 4. Priit Allikivi
 5. Eve Paap
 6. Helen Treial
 7. Urve Koolman
 8. Maiki Hint

Meie ülesandeks on tutvustada seda projekti oma kooli õpetajatele, viia läbi tunde sotsiaalse õigluse teemadel ja tutvustada maailmaharidust ka meie naaberkoolides.

Teemad

 • ülemaailmne säästev areng
 • inimõigused
 • aastatuhande eesmärgid
 • ettevõtete sotsiaalne vastutus
 • õiglane kaubavahetus
 • solidaarsus
 • diskrimineerimise puudumine
 • kodanike kaasatus
 • mitmekesisuse hindamine (sooline, sotsiaalne, kultuuriline, filosoofiline, religioosne, keeleline, etniline)

 

Täpsem info: http://www.globaalneoiglus.org/