5. klassi tööd "Maailma maastikud" tunni viis läbi õpetaja Signe Tennisson.

10. klassi geograafia tund. Tundi viis läbi Ingrid Laur.

TEEMA: „ Linnastumisega kaasnevad probleemid arenenud ja arengumaades

EESMÄRK:

1.      Luua seoseid, näha analoogiaid ja paralleele, erinevusi ja vastuolusid, seostada omavahel põhimõisteid.

2.      Võrrelda ja analüüsida arenenud ja arengumaade suurlinnade sotsiaalseid ja keskkonnaprobleeme

TUNNI KÄIK:

1.      Ajurünnak  „Linnastumine ehk urbaniseerumine“.  Varemõpitud põhimõistete meeldetuletamine (linnastu, hiidlinn, ees-, vastu-, ülelinnastumine, linna tagamaa, segregatsioon )

2.      Rakendusküsimus  Millised tegurid soodustavad linnastumist? Arutelu.

3.      Venn`i diagrammid  Linnastumise põhijooned (probleemid, nähtused) arenenud ja arengumaades. Õpilased nimetavad arenenud ja arengumaade linnastumisega kaasnevaid sarnaseid ja erinevaid nähtusi ning kirjutavad need lühidalt diagrammi.

4.      Rühmatöö  Koduasula (linna) keskkonnaseisund ja peamised sotsiaalsed probleemid.

3 rühma moodustati õpilaste elukoha järgi: Pala, Vara ja Alatskivi vald ning 1 rühm kodumaakonna keskus Tartu linn.

Probleemülesanne(töövihik 2.8.)  Oled ekspertgrupi liige. Te peate esitama valla(linna)valitsusele ettekande oma koduvalla(linna) keskkonnaseisundist ja elanikke häirivatest sotsiaalsetest probleemidest. Arutlege ühiselt, millised võiks olla peamised probleemid. Reastage need olulisuse järgi. Pakkuge välja lahendusi probleemidele.

       Aruteluks oli aega 10 minutit. Seejärel iga rühm kirjutas lühidalt olulisemad probleemid tahvlile ning pakkus välja nende vältimise või kõrvaldamise võimalusi.

5. Kokkuvõte Võrdlev analüüs. Linnastumisega kaasnevate nähtuste ja  probleemide erinevused, sarnasused maa- ja linnaasulate vahel kohalikul, regionaalsel ja globaalsel tasandil.

10. klassi geograafia tund                                                                                                         TEEMA: „ Linnastumisega kaasnevad probleemid arenenud ja arengumaades

 

EESMÄRK:

1.      Luua seoseid, näha analoogiaid ja paralleele, erinevusi ja vastuolusid, seostada omavahel põhimõisteid.

2.      Võrrelda ja analüüsida arenenud ja arengumaade suurlinnade sotsiaalseid ja keskkonnaprobleeme

TUNNI KÄIK:

1.      Ajurünnak  „Linnastumine ehk urbaniseerumine“.  Varemõpitud põhimõistete meeldetuletamine (linnastu, hiidlinn, ees-, vastu-, ülelinnastumine, linna tagamaa, segregatsioon )

2.      Rakendusküsimus  Millised tegurid soodustavad linnastumist? Arutelu.

3.      Venn`i diagrammid  Linnastumise põhijooned (probleemid, nähtused) arenenud ja arengumaades. Õpilased nimetavad arenenud ja arengumaade linnastumisega kaasnevaid sarnaseid ja erinevaid nähtusi ning kirjutavad need lühidalt diagrammi.

4.      Rühmatöö  Koduasula (linna) keskkonnaseisund ja peamised sotsiaalsed probleemid.

3 rühma moodustati õpilaste elukoha järgi: Pala, Vara ja Alatskivi vald ning 1 rühm kodumaakonna keskus Tartu linn.

Probleemülesanne(töövihik 2.8.)  Oled ekspertgrupi liige. Te peate esitama valla(linna)valitsusele ettekande oma koduvalla(linna) keskkonnaseisundist ja elanikke häirivatest sotsiaalsetest probleemidest. Arutlege ühiselt, millised võiks olla peamised probleemid. Reastage need olulisuse järgi. Pakkuge välja lahendusi probleemidele.

       Aruteluks oli aega 10 minutit. Seejärel iga rühm kirjutas lühidalt olulisemad probleemid     

       tahvlile ning pakkus välja nende vältimise või kõrvaldamise võimalusi.

Kokkuvõte Võrdlev analüüs. Linnastumisega kaasnevate nähtuste ja  probleemide erinevused, sarnasused maa- ja linnaasulate vahel kohalikul, regionaalsel ja globaalsel tasandil.