Matemaatikaülesanded 6. klassile. Ülesanded koostas õpetaja Viigi Kurvits, kasutades www.maailmakool.ee andmeid.

Teema: Protsentarvutused (osa ja terviku leidmine)

I Maailmakooli andmetel (andmed on siiski erinevates allikates mõnevõrra erinevad) pääses 2005. a. põhikooli õppima 688 miljonit last maailmas. See on umbes 90% kogu maailma kooliealistest lastest.

1) Kui palju on maailmas kooliealisi lapsi?

2) Kui palju lapsi ei saanud kooliteed alustada?

II 72 miljoni lapse hulgas, kes pole veel 11. eluaastani kooli läinud, on 70% tüdrukud.

1) Kui palju tüdrukuid ei saa kooli minna?

2) Kui palju poisse ei saa kooli minna?