Tööplaan 2010-2011

 

"Sotsiaalse õigluse" töörühma tööplaan õppeaastal 2010/2011

I veerand       

13.september              Projekti töörühma koosolek

18.september              Maailmahariduse õppepäev Tallinnas

20.-21. september       Aineõpetajatele ja klassijuhatajatele projekti tuvustus ning koolitus

1.oktoober                  MTÜ YFU Eesti programmi presentatsioon

5.oktoober                  Ülemaailmse Õpetajate päeva tähistamine

9.oktoober                  "Eesmärgid silme ees" DFK koolitus

11.oktoober                Afganistani sõpruskoolide päev Alatskivil

12.- 18. oktoober        Vaesuse vastu võitlemise nädal

20.-26. oktoober         ÜRO päeva tähistamine

                                 Rahvusvahelisel kunstikonkursil 16. Kanagawa bienaalil osalemine

 

II veerand

13.-21. november        Maailmahariduse nädal - Gobal Education Week

25.november               Alatskivi Vallavolikogu istung Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkoolis

26.november                Kodanikupäeva tähistamine (loeng/töötuba ettevõtjalt ja MTÜ esindajalt)

detsember                    UNICEF'i jõulukaartide heategevusmüük

 

III veerand     

jaanuar                        GLEN vabatahtlike loeng/esitlus

22. – 23. jaanuar         Osalemine Maailmahariduse talvepäevadel

27.jaanuar                   Rahvusvaheline holokausti ohvrite mälestuspäev

14. veebruar                Sõbrapäeva tähistamine "Toeta sõpra". Afganistani sõpruskooli toetamine.

21. - 24. veebr uar       Eesti nädal.

21. veebruar                Rahvusvaheline emakeelepäev

23. veebruar                Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine

8. märts                       Naistepäeva tähistamine

 

IV veerand    

4.aprill                         Rahvusvahelise miinidevastase päeva tähistamine

5.- 7. mai                     ÜRO Assotsiatsiooni simulatsiooni mäng

mai                              Tagasiside küsitlus klassides

juuni                            õppeaasta kokkuvõte, aruande koostamine

juuli                             Maailmakooli suvekool

juuli                             Tartu Europeade maapäev