Tööplaan 2011-2012

september 2011 -
mai 2012

„Sotsiaalne õiglus ja jätkusuutlik areng“ on ka 2011-2012

õppeaasta üks prioriteetidest.

8. - 9. september

Maailmahariduse õppereis Soome

23.sept

osalemine UNESCO ühendkoolide kokkutulekul

septembris

Afganistani sõpruskoolile värviraamatu valmistamine

1.okt

Eakate päeva tähistamine koostöös Eakate päevakeskuse ja
Peipsiveere hooldusravikeskusega

november

Pala Põhikooli kaasamine "Sotsiaalne õiglus ja jätkusuutlik areng"

projekti

23. - 26. november

Afganistani Sõpruskoolide konverents Londonis ja
õpilaste manifesti esitamine Briti parlamendile

5.dets

Vabatahtlike päeva tähistamine

12.dets

Õpilaste manifesti üleandmine Eestis, Riigikogus

detsember

multikultuursed jõulud